Betekenis geven aan organisaties: ontwikkelen en positioneren

Van Rooden is een gepassioneerde veranderaar. Helpt organisaties die anders willen of anders moeten. Analyseert en legt de vinger op de zere plek. Gelooft sterk in ontwikkeling van mensen en organisaties, in leren en groeien. Vanuit die overtuiging wil Van Rooden van betekenis zijn voor directeuren en besturen van kleine tot middelgrote organisaties, in zakelijke en maatschappelijke dienstverlening. Inzetbaar vanuit twee rollen: interim manager en adviseur.

WAT

Interim management

handen aan het stuur: veranderingen realiseren

Management consulting

creëren van unieke positie en waarde-innovatie

Expertise: interim management, organisatie-ontwikkeling & strategische positionering

HOE

Een unieke positie creëren

De waan van de dag regeert. Toch ontkomt u als directeur of bestuur niet aan het maken van keuzes. Want als u niet kiest, doet een ander dat wel voor u. En dan bent u te laat. Van Rooden staat met twee voeten in de klei en maakt uw positie niet mooier dan deze is. Wat doet hij wel? Hij ontwikkelt met u een ‘blauwe oceaan strategie‘. Een strategie waarmee u een unieke positie voor uw organisatie schept door uw markt, uw domein anders te definiëren.

VRMplaatjes150dpi-01

Voor welke uitdaging staat uw organisatie? Wat gebeurt er om u heen? Wat betekent dat voor u? Waar maakt u zich zorgen over? Daar helpt Van Rooden’s kritische blik. Onafhankelijk, gedreven, analytisch, betrokken, loyaal. Met veel gevoel voor belangen, belangentegenstellingen en ‘de onderstroom in de organisatie’. Wat speelt er zich onder de oppervlakte af? Wat is er wel maar ziet u niet? Zijn onafhankelijke blik van buiten helpt u scherper zien.

Van Rooden pakt zaken op en maakt het ook waar. Hij werkt vanuit twee rollen.

Als interim manager realiseert hij noodzakelijke veranderingsprocessen, overbrugt hij capaciteitsproblemen in de directie, en normaliseert hij waar nodig in- en extern de verhoudingen.

Kritisch, no-nonsense, gedreven, loyaal en met gevoel voor verhoudingen. Met de overtuiging dat de percepties en belangen van mensen doorslaggevend zijn voor het succesvol zijn van een organisatie. Met zijn betrokkenheid en resultaatgerichtheid heeft u aan hem een waardevolle sparring partner en een betrouwbare, solide interim manager.

Als management consultant werkt hij met de gereedschappen van ‘de blauwe oceaan strategie’. In 10 stappen gaat hij samen met u aan de slag voor uw organisatie. Doen wat vandaag nodig is op weg naar een gezonde toekomst.

De aanpak van Van Rooden kenmerkt zich door een ander perspectief voor uw organisatie te scheppen. Met de gereedschappen van ‘de blauwe oceaan’ creëert hij samen met u en uw medewerkers een unieke strategische positie in de markt.

Heeft u niet de mensen in huis om uw strategie te realiseren of veranderingen door te voeren? Dan is Van Rooden er voor u als interim manager. Twintig jaar ervaring als manager en directeur van tal van organisaties in uiteenlopende bedrijfstakken brengt hij voor u mee. Ook hierin kenmerkt zijn aanpak zich door een efficiënte werkwijze, resultaatgerichtheid, een grote besluitvaardigheid en dadendrang. Daarbij is Van Rooden zeer goed in staat om mensen aan zich te binden en met hen de organisatiedoelen te bereiken.

Van Rooden heeft een bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond. Met behulp van allerlei instrumenten uit deze vakgebieden die passen bij uw organisatie, gaat hij samen met u aan de slag met uw organisatiestrategie. Belangrijke onderdelen in zijn aanpak zijn de interne en externe analyse, en het maken van een strategisch plan gericht op het creëren van een ‘blauwe oceaan’: een unieke positie in een markt die u zelf definieert! Niet gemaakt vanachter het bureau, maar met twee voeten in de klei, stap voor stap en samen met u. Het gaat immers om u en uw organisatie!

Na het bepalen van de strategie begint het pas echt. De uitvoering van een organisatiestrategie is meer dan alleen ‘handen uit de mouwen’. Het kost tijd, energie en heel veel uithoudingsvermogen.

Met Van Rooden heeft u een steunpilaar voor het uitvoeren van uw strategie. Hij maakt het ook graag waar. Hij helpt u veranderingen te realiseren, als interim manager of als management consultant. Hij heeft daarbij zowel oog voor ‘de harde kant’ van de organisatie (strategie, organisatie, financiën) maar vooral ook voor ‘de zachte kant’: organisatiecultuur, opvattingen, normen, rituelen en de talen die worden gesproken binnen uw organisatie. Het betrekken van de mensen in de organisatie op weg naar de nieuwe werkelijkheid. Geen revolutie, maar ‘de brug bouwen terwijl we erover heen lopen’.

RESULTATEN

VRMplaatjes150dpi-02b

Wat levert het op?

Van Rooden staat voor resultaat: u wilt als directeur, bestuur of toezichthouder waar voor uw geld, toegevoegde waarde. Van Rooden helpt u uw doelen te realiseren, door zijn methodische aanpak, en door de juiste aandacht te besteden aan de harde (bestuurs- en bedrijfskundige) en zachte (mens-) kant.

En natuurlijk door zaken te benoemen die niet voor de hand liggen. Hij is uw kritische klankbord, sparring partner, rechterhand. “Draai het eens om” is een opmerking die hij regelmatig zal maken. Hij kijkt met een open blik naar de cultuur van de organisatie, de taal die door uw medewerkers wordt gebruikt, de belangen die – al dan niet ondergronds – meespelen. Door goed luisteren, veel vragen te stellen en te beschouwen wat er gebeurt, om hierdoor ook de onzichtbare en ‘informele’ kant van uw organisatie bij grote veranderingen te betrekken. En de kans op uw succes te vergroten.

VOOR WIE

 

Een andere weg inslaan

Van Rooden is interessant voor de ondernemer of directeur die een andere weg wil, of moet inslaan met het bedrijf of organisatie. Die een kritisch klankbord prettig, zelfs noodzakelijk vindt. Die een eigen mening heeft, maar die deze graag getoetst ziet door een gelijkwaardige, onafhankelijke partner die weet wat het is om een bedrijf te leiden. Die begrijpt dat het maken van keuzes cruciaal is voor het richting geven aan een bedrijf. En die inziet dat een nieuwe koers of strategische verandering niet iets is “om er even bij te doen”.

WIE

Nuchter en gedreven

Ronald van Rooden (Leiden, 1964) is opgeleid als bestuurskundige (Radboud Universiteit Nijmegen) en bedrijfskundige (Business School Nederland). De afgelopen twintig jaar vervulde hij uiteenlopende management- en directiefuncties bij mkb-organisaties in de zakelijke dienstverlening en bij maatschappelijke organisaties op het snijvlak van publiek en privaat.

Ondernemen is mij niet vreemd, ik ben opgegroeid in Leiden in een familie van middenstanders. Als kind heb ik gezien wat het ondernemerschap betekende voor mijn ouders, zakelijk en in het gezin. Dat heeft mij voor een belangrijk deel gevormd: handen uit de mouwen, hard werken en resultaten boeken. Het heeft mijn liefde bepaald voor de dynamiek in organisaties.

Dat bepaalt ook mijn keuze voor mijn eigen ondernemerschap: organisaties helpen ontwikkelen, adviseren en begeleiden bij hun prachtige en complexe bestaan.

Ik ben getrouwd met Renée en de trotse vader van drie jongens.

RvanRoodenportret

CONTACT

Van Rooden Management
Hamersveldseweg 106 A
3833 GT Leusden
06 201 618 69
KvK 64960374

linkedin

Vroodenlogo_webwit_v3-01