Betekenis geven aan organisaties: ontwikkelen en positioneren

Van Rooden is een gepassioneerde bestuurder. Analyseert en legt waar nodig de vinger op de zere plek. Gelooft sterk in ontwikkeling van mensen en organisaties, in leren en groeien. Vanuit die overtuiging wil Van Rooden van betekenis zijn voor organisaties in het maatschappelijk en sociaal domein.

WAT

Tijdelijk management

overbruggen, herstellen of positioneren

Bestuur

samen werken aan een duurzame toekomst

Expertise: bestuur, organisatie-ontwikkeling & strategische positionering

HOE

Een unieke positie creëren

Vaak regeert de waan van de dag. Toch ontkomen ook (of: juist) organisaties in het maatschappelijk en sociaal domein niet aan het maken van keuzes. De dynamiek is groot, grenzen tussen sectoren vervagen. Ronald van Rooden helpt u positie te bepalen en focus aan te brengen.

VRMplaatjes150dpi-01

Voor welke uitdaging staat uw organisatie? Wat gebeurt er om u heen? Wat betekent dat voor u? Waar maakt u zich zorgen over? Daar helpt Van Rooden’s kritische blik. Constructief, gedreven, analytisch, betrokken, loyaal. Met veel gevoel voor belangen, belangentegenstellingen en ‘de onderstroom in de organisatie’. Wat speelt er zich onder de oppervlakte af? Wat is er wel maar ziet u niet? Zijn onafhankelijke blik van buiten helpt u scherper zien.

Ronald van Rooden pakt zaken op en maakt het ook waar. Hij komt het best tot zijn recht als bestuurder, op tijdelijke basis of voor langere duur.

Als interim manager realiseert hij noodzakelijke veranderingsprocessen, overbrugt hij capaciteitsproblemen in de directie, brengt rust en stabiliteit en normaliseert hij waar nodig in- en extern de verhoudingen.

Kritisch, no-nonsense, gedreven, loyaal en met gevoel voor verhoudingen. Met de overtuiging dat de percepties en belangen van mensen doorslaggevend zijn voor het succesvol zijn van een organisatie. Met zijn betrokkenheid, nieuwsgierigheid en resultaatgerichtheid heeft u aan hem een waardevolle sparring partner en een betrouwbare, solide interim manager.

Als bestuurder behoudt Ronald het overzicht, enthousiasmeert hij de mensen in zijn organisatie, en geeft hij vertrouwen. Hij houdt (van) korte lijnen, is benaderbaar en schakelt snel. Hij heeft oog voor belangen, en het overbruggen van tegenstellingen. Weet mensen en organisaties te verbinden.

Heeft u niet de mensen in huis om uw strategie te realiseren of veranderingen door te voeren? Dan is Ronald van Rooden er voor u als interim manager. Ruim twintig jaar ervaring als manager en bestuurder van tal van organisaties in het maatschappelijk en sociaal domein.  Zijn aanpak bij tijdelijk management kenmerkt zich door enthousiasme, gedrevenheid en een efficiënte werkwijze. Daarbij is Van Rooden zeer goed in staat om mensen aan zich te binden en met hen de doelen van de organisatie te bereiken.

Ronald van Rooden heeft een bestuurs- en bedrijfskundige achtergrond. Beide disciplines en zijn ruime ervaring als bestuurder in het maatschappelijk en sociaal domein vormen zijn kwaliteiten. Het is daarnaast zijn overtuiging dat een mens elke dag leert. Ronald treedt anderen met een open geest tegemoet en durft zich, als de situatie daarom vraagt, kwetsbaar op te stellen.

Relaties opbouwen en onderhouden, werken aan een duurzame strategie en een goede balans tussen de korte termijnacties en het koersen naar ‘de stip op de horizon’. Samen met de mensen om hem heen bouwt Ronald van Rooden als bestuurder dagelijks aan de organisatie, altijd met als focus: de mensen voor wie je het doet, de burgers, klanten, bewoners, leerlingen.

Na het bepalen van de strategie begint het pas echt. De uitvoering van een organisatiestrategie is meer dan alleen ‘handen uit de mouwen’. Het kost tijd, energie en heel veel uithoudingsvermogen.

Ronald van Rooden maakt het ook graag waar. Bij de uitvoering van strategie en beleid heeft hij zowel oog voor ‘de harde kant’ van de organisatie (strategie, organisatie, financiën) maar vooral ook voor ‘de zachte kant’: organisatiecultuur, opvattingen, normen, waarden, rituelen en de talen die worden gesproken binnen uw organisatie. Het betrekken van de mensen in de organisatie op weg naar de nieuwe werkelijkheid. Geen revolutie, maar ‘de brug bouwen terwijl we erover heen lopen’.

RESULTATEN

VRMplaatjes150dpi-02b

Wat levert het op?

Ronald van Rooden staat voor mens en resultaat: het duidelijk definiëren van de doelen van de organisatie en het besteden van veel aandacht aan de mensen in de organisatie.

En natuurlijk door zaken te benoemen die niet voor de hand liggen. Hij is kritisch, een klankbord, een sparring partner. “Draai het eens om” is een opmerking die hij regelmatig zal maken. Hij kijkt met een open blik naar de cultuur van de organisatie, de taal die door medewerkers wordt gebruikt, de belangen die – al dan niet ondergronds – meespelen. Door goed luisteren, veel vragen te stellen en te beschouwen wat er gebeurt, om hierdoor ook de onzichtbare en ‘informele’ kant van de organisatie te betrekken.

VOOR WIE

 

Een andere weg inslaan

Van Rooden is interessant voor de ondernemer of directeur die een andere weg wil, of moet inslaan met het bedrijf of organisatie. Die een kritisch klankbord prettig, zelfs noodzakelijk vindt. Die een eigen mening heeft, maar die deze graag getoetst ziet door een gelijkwaardige, onafhankelijke partner die weet wat het is om een bedrijf te leiden. Die begrijpt dat het maken van keuzes cruciaal is voor het richting geven aan een bedrijf. En die inziet dat een nieuwe koers of strategische verandering niet iets is “om er even bij te doen”.

WIE

Betrokken en gedreven

Ronald van Rooden (Leiden, 1964) is opgeleid als bestuurskundige (Radboud Universiteit Nijmegen) en bedrijfskundige (Business School Nederland). De afgelopen twintig jaar vervulde hij uiteenlopende management- en bestuursfuncties bij organisaties in het maatschappelijk en sociaal domein. Ronald is gedreven om mensen en organisaties te helpen ontwikkelen en te besturen in hun prachtige en complexe bestaan, ten behoeve van de mensen in de organisatie en bovenal voor de mensen voor wie de organisatie werkt.

Ronald is getrouwd met Renée en de trotse vader van drie jongens.

RvanRoodenportret

CONTACT

Van Rooden Management
Hamersveldseweg 106 A
3833 GT Leusden
06 201 618 69
KvK 64960374

linkedin

Vroodenlogo_webwit_v3-01